Krzysztof Kopczyński

KRZYSZTOF KOPCZYŃSKI

Dyrektor Zarządzający

Krzysztof Kopczyński jest odpowiedzialny za organizację biura Kancelarii i pozyskiwanie Klientów. Posiada wykształcenie wyższe w specjalności zarządzania i marketingu.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Dyrektor Zarządzający Krzysztof Kopczyński swoje doświadczenie zdobywał jako dyrektor sprzedaży – organizujący i zarządzający sprzedażą w takich firmach jak Warta Vita S.A., CIGNA S.A., FinLife S.A., MetLife Amplico S.A., Open Life S.A., Skarbiec Holding S.A. i Skarbiec TFI oraz jako wykładowca w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w zakresie zarządzania ryzykiem.

Skontaktuj się