Pro Bono

Świadczenie pomocy prawnej pro bono

Ideę pracy pro bono realizujemy poprzez świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym i organizacjom, które takiej pomocy niewątpliwie potrzebują, a które nie posiadają wystarczających środków na pokrycie kosztów obsługi prawnej, bądź posiadane środki przeznaczają na działalność charytatywną.

Mamy zaszczyt wspierać w bieżącej działalności Fundację Azylu pod psim Aniołem, która leczy i oddaje do adopcji porzucone i skrzywdzone psy i koty z Warszawy i okolic. Organizacja utrzymywana jest z datków tysięcy osób z całego kraju. Prowadzi Azyl Agnieszki Brzezińskiej w Warszawie-Falenicy. Zbiera i publikuje informacje o traktowaniu bezdomnych zwierząt w Polsce.

Fakt, że możemy choćby w najmniejszym stopniu wesprzeć Fundację w jej szczytnych działaniach, przynosi nam ogromną satysfakcję i radość z wykonywanego zawodu.

Misja

Fundacja Azylu pod Psim Aniołem to organizacja utrzymywana z datków tysięcy osób z całego kraju. Leczy i oddaje do adopcji porzucone i skrzywdzone psy i koty z Warszawy i okolic. Prowadzi Azyl Agnieszki Brzezińskiej w Warszawie-Falenicy. Zbiera i publikuje informacje o traktowaniu bezdomnych zwierząt w Polsce. Promuje przejrzysty, charytatywny model rozwiązywania problemu bezdomnych zwierząt, zgodny z Europejską Konwencją Ochrony Zwierząt Domowych.

Dane Fundacji

Statut Fundacji [PDF 153 KB]
Nr KRS: 0000098734
REGON: 017517276
NIP: 951-20-45-571
Rachunek bankowy:
03 1020 1042 0000 8802 0109 6528
Siedziba: ul. Kosodrzewiny 7/9, 04-979 Warszawa
Zobacz dane o Fundacji w bazie NGO