Marta Potocka-Klatkowska

Radca Prawny
Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studia Podyplomowe Prawa Własności Intelektualnej na tym samym wydziale oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego. Radca prawny  bogatym doświadczeniem zdobytym w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych. Specjalista prawa ubezpieczeń gospodarczych, prawa własności intelektualnej, prawa reklamy, ochrony danych osobowych, IT, prawa spółek,  ekspert w zakresie postępowań sądowych.

Doświadczenie zdobywała świadcząc usługi obejmujące m.in.:

  • Bieżącą obsługę prawną i doradztwo prawne na rzecz zakładów ubezpieczeń (towarzystwa życiowe i majątkowe) oraz spółek brokerskich w zakresie prawa cywilnego, prawa ochrony konkurencji i konsumenta, prawa Ubezpieczeń Gospodarczych , ochrony danych osobowych;
  • Prowadzenie sporów sądowych z zakresie prawa ubezpieczeniowego; w szczególności reprezentowanie dużych towarzystw ubezpieczeniowych w zakresie sporów dotyczących opłat likwidacyjnych (abuzywność klauzul) oraz gwarancji ubezpieczeniowych;
  • Analizę projektów umów oraz projektów wzorców umownych pod kątem zgodności z przepisami prawa ze szczególnym naciskiem na zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony konkurencji i konsumenta;
  • Prowadzenie audytów prawnych w zakresie prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych na rzecz m.in. spółek z segmentu informatycznego, segmentu mediów;
  • Wsparcie merytoryczne w ramach sporów sądowych z zakresu prawa własności intelektualnej;

Radca prawny Marta Potocka – Klatkowska posługuje się biegle językiem angielskim oraz francuskim.