Własność Intelektualna / IT

OBSZARY PRAKTYK

Własność Intelektualna / IT

Partnerzy i Prawnicy Kancelarii od lat zaangażowani byli w szereg projektów dotyczących praw autorskich i pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz szeroko rozumianej problematyki IT. Naszymi klientami są m.in. dostawcy usług i produktów informatycznych, projektanci wnętrz, artyści.

Wspieramy naszych klientów przy procesie projektowania i wykonywania umów z zakresu wdrożenia systemów IT, udzielenia licencji, świadczenia usług serwisowych dotyczących systemów IT, a także całych pakietów różnorodnych umów prowadząc pełną obsługę prawną całych projektów, po części także od strony operacyjnej (tworząc samodzielnie modele operacyjne – SLA). Nasza wiedza i doświadczenie w tym zakresie pozwala nam skutecznie łączyć problematykę IT z wieloma aspektami, które w tej dziedzinie muszą być wzięte pod uwagę np. dotyczącymi ochrony danych osobowych, praw do baz danych, świadczenia usług drogą elektroniczną.

Wspieramy także klientów w sporach sądowych oraz przy windykacji należności wynikłych z naruszenia praw własności intelektualnej.

Wyślij zapytanie

Skonsultuj się z naszym prawnikiem