Ubezpieczenia

OBSZARY PRAKTYK

Ubezpieczenia

Kancelaria posiada unikalne doświadczenia w zakresie prawa ubezpieczeń gospodarczych. Od wielu lat Partnerzy i prawnicy kancelarii byli zaangażowani w obsługę podmiotów z branży ubezpieczeniowej, dzięki czemu pochwalić mogą się doskonałą znajomością przepisów zarówno prawa powszechnie obowiązującego jak i stosownych rekomendacji i zaleceń wydawanych przez organy nadzoru dotyczących tej problematyki.

Mamy zaszczyt współpracować z Towarzystwami Ubezpieczeń oferujących zarówno produkty z grupy ubezpieczeń życiowych jak i majątkowych. Potrafimy zapewnić zarówno kompleksową obsługę prawną w tym zakresie jak i świadczyć pomoc prawną w ramach indywidualnych zleceń.

Nasze doświadczenie obejmuje nie tylko prowadzenie sporów sądowych, tworzenie i opiniowanie projektów umów, wzorców umów, ale także bieżącą obsługę podmiotów w tym w zakresie compliance (obejmującym zarówno etap tworzenia i wykonywania wewnętrznych aktów prawnych i jak i audyt działalności klienta pod kątem jego zgodności z przepisami prawa). Kancelaria posiada także bogate doświadczenie w ramach obsługi gwarancji ubezpieczeniowych.

Wyślij zapytanie

Skonsultuj się z naszym prawnikiem