Spory Sądowe

OBSZARY PRAKTYK

Spory Sądowe

Specjalizujemy się w reprezentowaniu klientów w najbardziej złożonych postępowaniach sądowych, w tym:

• dotyczących roszczeń z umów ubezpieczenia na życie z UFK, w związku z niedozwolonymi postanowieniami umownymi,
• dotyczących roszczeń z zakresu gwarancji ubezpieczeniowych
• związanych z wypłatą świadczeń z umów ubezpieczenia, życiowych i majątkowych;
• dotyczących roszczeń z umów agencyjnych, w tym sporów o świadczenia wyrównawcze;
• związanych z roszczeniami konsumentów m.in. mającymi oparcie w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
• dotyczących roszczeń z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa pracy

Ilość procesów prowadzonych przez Kancelarię utrzymuje się na poziomie kilku tysięcy spraw w toku rocznie.

Dysponujemy nie tylko sprawdzoną kadrą, posiadającą merytoryczną wiedzę i doświadczenie w obszarze obsługi spraw spornych, ale i zapleczem administracyjnym i systemowym pozwalającym na obsługę dużych wolumenów postępowań.

Podejmując współpracę z klientem wyznaczamy stały, dedykowany zespół do obsługi zleconych zadań i codziennej komunikacji. Regularnie raportujemy status prowadzonych działań i sporządzamy rekomendacje co do celowości i sposobu dalszego prowadzenia procesu.

Wyślij zapytanie

Skonsultuj się z naszym prawnikiem