Obszary Praktyk

OBSZARY PRAKTYK KPK LEGAL

Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem
w następujących obszarach:

Kancelaria posiada unikalne doświadczenia w zakresie prawa ubezpieczeń gospodarczych. Od wielu lat Partnerzy i prawnicy kancelarii byli zaangażowani w obsługę podmiotów z branży ubezpieczeniowej, (…)

Kancelaria kieruje w tym zakresie swoją ofertę zarówno do podmiotów bankowych jak i osób fizycznych. Świadczymy usługi w ramach bieżącej obsługi bankowo – korporacyjnej, (…)

Kancelaria wspiera swoich klientów w bieżących problemach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, niezależnie od zakresu i form przetwarzania takich danych. (…)

Partnerzy i Prawnicy Kancelarii od lat zaangażowani byli w szereg projektów dotyczących praw autorskich i pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz szeroko rozumianej problematyki IT. (…)

Kancelaria świadczy usługi zarówno w zakresie indywidualnego jak i zbiorowego prawa pracy. Oferujemy wsparcie przy tworzeniu umów o pracę, regulaminów, statutów, porozumień zbiorowych. (…)

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie oceny projektowanych kampanii marketingowych pod kątem obowiązujących regulacji. Wspieramy także naszych klientów w (…)

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych. Dotyczy to zarówno bieżącej obsługi korporacyjnej jak i wsparcia w ramach poszczególnych projektów. (…)

Specjalizujemy się w reprezentowaniu klientów w najbardziej złożonych postępowaniach sądowych, w tym: dotyczących roszczeń z umów ubezpieczenia na życie z UFK, (…)

Kancelaria wspiera swoich klientów w ich relacjach z administracją publiczną i samorządową. Reprezentujemy także swoich klientów w postępowaniach przed sądami (…)