Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

1. Uprzejmie informujemy, że udział w konferencji „Zarządzanie masowymi postępowaniami sądowymi” jest bezpłatny, udzielenie poniższych zgód jest całkowicie dobrowolne, a zgody mogą być cofnięte w każdym czasie. Dla celów organizacyjnych, w celu udziału w konferencji niezbędne jest jednak wyrażenie zgody do celów rejestracyjnych – to ogromnie ułatwi nam zapewnienie komfortowych warunków spotkania, dostosowanych do ilości uczestników. Niezbędne jest również potwierdzenie zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

2. Informujemy że administratorem Państwa danych osobowych będzie KPK Legal Kancelaria Adwokata i Radcy Prawnego B. Kopczyńska, M. Potocka-Klatkowska s.c. z siedzibą w Warszawie ul. Łucka 20 lok. 75. Z Administratorem można
skontaktować się telefonicznie pod numerem: 22 254 08 51 , listownie na adres podany powyżej, lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres kpk@kpklegal.pl.

3. Na potrzeby procesu rejestracji i dla potrzeb związanych z marketingiem będą zbierane następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach określonych w treści poniższych zgód. Dane osobowe będą przetwarzane albo na podstawie zgody (rejestracja uczestników) albo na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych lub odbiorcy danych, z zastrzeżeniem uzyskania zgody na formę komunikacji (jednorazowa informacja handlowa wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej).

4. Państwa dane będą przetwarzane przez okres od momentu rejestracji do 7 dni po zakończeniu konferencji, a jeśli wyrazili Państwo zgodę na przesłanie informacji handlowej – przez okres 30 dni po zakończeniu konferencji. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo do sprostowania swoich danych osobowych, a w przypadkach prawem określonych także prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Mogą Państwo także wnieść skargę do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa poniżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również:
a) Partnerzy konferencji wskazani na stronie do rejestracji,
b) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zamieszczonych w formularzu internetowym przez KPK Legal w celu rejestracji uczestników konferencji „Zarzadzanie masowymi postępowaniami sądowymi”. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą pod linkiem https://kpklegal.pl/polityka-prywatnosci/

Wyrażam zgodę otrzymanie jednorazowej informacji handlowej pochodzącej od KPK LEGAL lub partnerów konferencji wymienionych na stronie internetowej drogą email w celach marketingowych w terminie [30] dni po dacie wydarzenia.